Om oss

HEI! Du har kommet til bloggen til World Wide Narrative. Vi er en liten sosialentreprenør i Oslo som bruker metoden digital historiefortelling for å få stemmer hørt. Du kan besøke nettsiden vår, eller hvis du vil lære mer om metoden og se eksempler så er det bare å lese videre her.

Visste du at metoden blir brukt flere steder i verden?

Vi har en visjon vi vil at du skal vite om.

Alle skal få fortelle sine historier, og gjennom det få bevissthet og trygghet på at de kan være en aktør i eget liv med kompetanse og mulighet til å påvirke det som skjer med dem selv i fremtiden.

Det er derfor vi lager trygge rom for å bli sett og hørt.

Digital storytelling is a short form of digital media production that allows everyday people to share aspects of their life story.
Kilde: Wikipedia.org

Vi jobber med fagpersoner som møter ungdommer i hverdagen deres og i spesielle situasjoner, og med organisasjoner som er opptatt av barn og unges rettigheter og å få frem deres stemmer i det offentlige rom.

Vi jobber også med andre som er opptatt av å skape og måle effekt av arbeidet sitt, med organisasjoner eller grupper som vil få frem stemmen til sine medarbeidere for å skape endring og åpenhet, og med bomiljø og kunnskap fra beboere om hva som skaper gode bomiljø.


Vårt narrativ

I januar 2012 startet Therese Byhring og Merete Grimeland WWN sammen. Merete, en medieviter, skulle starte World Wide Narrative og trengte en logo. Derfor spurte hun Therese, en grafisk designer, som hun hadde kjent siden 2008 fra studietiden i Osloby.

Istedenfor å lage logo ble de sittende i over to uker og fortelle om hva som var viktig for dem å gjøre, hva slags fremtid de så for seg, og hva de hadde lyst til å få til for fremtiden. De ble motivert av hverandre fordi de bygget naturlig på hverandres tanker hele tiden. De styrket det sterke hos hverandre.

En dag spurte Merete “Har du noen planer for 2012, Therese?” og med det så mente hun egentlig å spørre om Therese ville være medgründer av selskapet. Det ville hun.

Fra den dagen av var det to personer som startet World Wide Narrative, og ikke lenger én.

Helt fra starten jobbet WWN med digitale fortellinger. WWN så noe magisk skje, akkurat som de andre digitale historiefortellerne fra resten av verden så. De som fortalte fikk tid og rom til å se inn i seg selv, forstå seg selv bedre og dele den forståelsen av seg selv med andre. Også ble de mer motivert for fremtiden.

Å skape disse trygge rommene og å lære bort hvordan rommene kan skapes, det ville Therese og Merete jobbe videre med.