Hvordan lage digitale fortellinger

Som oftest er det en til to personer som leder en gruppe gjennom en prosess og veileder flere deltakere i å lage sin digitale fortelling. Noen kaller prosessen workshop, noen kaller den kurs, men det kan også kalles verksted. Å gjennomføre prosessen tar to til tre dager. Utstyr kan f eks være med å påvirke mye hvor lang tid det tar. Hvis det brukes bare en maskin, sånn som smart phone, nettbrett eller pc, så går det mye fortere. Hvis du må overføre media i mellom maskiner så kan det for ta litt ekstra tid siden det ofte kan by på litt krøll.

Her er fasene vi følger når vi holder en prosess i digitale fortellinger. Andre digitale historiefortellere kan godt følge en som ligner, eller kanskje de fokuserer mer på dramaturgi eller fortellingens påvirkning på publikum. Vi fokuserer først og fremst på fortellerprosessen for den som er med, men har alltid øye for estetikk og gir heller råd som former historien dramaturgisk.


ta-bilder

1. Kreativitet krever rammer

Ethvert verksted har et tema, og det danner grunnlaget for en diskusjon rundt et triggerspørsmål som legges fram av kursholder.

2. 30 sirkler

Deltakere tenker ofte at de ikke har en historie å fortelle, men det vet vi at de har. Det er bare vanskelig å få den rette ideen med en gang. Så istedenfor fokuserer vi på antall ideer først, for så å snevre inn til den historien de ønsker å fortelle. Det er flere personer som har spilt en rolle i livene våre og hvis vi samler de på et ark, så kommer den historien som vi ønsker å skrive. Så målet er å samle så mange som mulig, og derpå velge ut den personen vi vil skrive om. Så vi begynner med mange ideer og ender opp med én idé. Da fordyper vi oss ytterligere i triggerspørsmålet.

3. Fri flyt skriving

Triggerspørsmålet hjelper deltakeren med å begynne og skrive. For å skrive benyttes metoden fri flyt. Det betyr at hver enkelt deltaker skriver i 10 minutter sammenhengende. Dette skjer i 3 runder, altså man skriver i tilsammen ca. 30 minutter. For noen er skriving litt slitsomt, og da er det mulig å heller ta bilder, tegne eller lage collage, eller begynne å lese inn historien sin.

Lær mer

Å skrive med blyant, 29.04.2016

Etter hver skriverunde sitter deltakere i grupper sammen med hver sin veileder (Therese eller Merete) og leser historien sin høyt. Her er det fokus på lytting til den som leser, konstruktiv kritikk og det å løfte hverandre frem. Etter tredje skriverunde er manus ferdig.

fortellersirkel

5. Planlegging

Å planlegge kommer vi ikke unna her heller. Det må derfor planlegges hvordan filmen skal formidles visuelt ved å lage dreiebok. Med iMovie på iPad tar vi bilder av dreiebok.

dreiebok

6. Den muntlige fortellingen

Så leses historien inn, og bildene justeres til lydopptaket. Nå har du egentlig en ferdig historie. Hvis du vil. For ofte kan dreiebok-bildene brukes som en del av fortellingen.

jente_ipad_headset

7. Bildetakning

Ofte vil vi ta bedre bilder, og tas det bilder som erstatter dreiebok-bildene. Alternativt har vi noen dager i mellom verksteddagene hvor deltakere tar bilder til filmen sin. .

ta-bilder

8. Råklipping

Bildene bytter vi ut med dreiebok-bildene i iMovie eller annet klippeprogram som deltakere har på sin maskin.

klippe-ipad

9. Finklipping

Til sist gjøres finklippingen med overganger, titler og hvis ønskelig musikk.

vise-fram

10. Premiere

Når alle de digitale fortellingene er ferdigstilt har vi premiere på storskjerm og alle deltakerne får se hverandres fortellinger. Da kommer alles historier opp på veggen og vi snakker om den etterpå. Det blir verkstedets klimaks rett og slett.

premiere

Har du lyst til å lære deg metoden? Meld deg på et av våre verksteder.

Her er et eksempel på en digital fortelling laget på oppdrag fra Bufdir.