Kategori: #sosent #sosinn

Vi er en sosialentreprenør, derfor skriver vi om sosialt entreprenørskap (#sosent) og sosial innovasjon (#sosinn).